MEDEJER AF AARØ BRYG
Vær med til at sikre en sund udvikling af Aarø bryg. Vi tilbyder medejerskab i form af anparter i Aarø bryg. Vi glæder os til at byde dig velkommen som en af de nye medejere og samtidig en vigtig ambassadør for bryggeriet. Anparter kan tegnes af private, virksomheder eller foreninger. Anparterne er frit omsættelige B-anparter. De giver ikke stemmeret i selskabet, og udbytte får du i form af en lang række fordele. Hver anpart koster kr. 1000,-

Vision
At udvikle virksomheden så den på sigt vil skabe arbejdspladser samt bidrage med øget omsætning hos dele af øens øvrige erhvervsliv. Skabe og udvikle kvalitetsprodukter af Øens egne råvarer hvor sjæl og den gode historie fortælles til øens gæster og kunder og dermed tilfører øen et nyt produkt, der naturligt vil udvikles over tid. Produktet skal gøres så attraktiv at kunderne kommer igen og igen, ligesom det skal efterspørges af restauranter og cafeer uden for øen.

Mission
Det er vores mission at brygge øl der i overvejende grad indeholder gaver fra naturen i form af smag, duft og farver, men med størst mulig hensyntagen til øens natur og ressourcer. Brygge øl der i høj grad produceres på en ressource rigtig måde og hvor cirkulær økonomi i så høj grad som mulig kommer til at indgå i produktionen.

Dine Fordele

Én anpart

– Velkomstgave på 8 stk. ½ liters specialøl

– 25% på køb af øl i bryggeriet og 20% på andre varer

– Rabat på ølsmagninger og andre arrangementer

– En gratis fadøl når du første gang besøger bryggeriets lille cafe´

– Invitation til den årlige generalforsamling i Aarø hus. (Bryggeriet er vært ved   anretning)

– Premiere på nye bryg og prøvebryg.

– Ingen økonomisk risiko udover anpartens værdi

– Du kan fremsætte forslag til nye produkter og bryggeriets drift generelt

– Varer sendes overalt i DK, hvis du ikke kan besøge ”dit” bryggeri så tit

Fire anparter

– Velkomstgave på 15 stk. ½ liters specialøl.

– Ølsmagning for 4 personer på Aarø. 1½ times varighed

– Inviter 4 personer på en gratis fadøl, første gang du besøger bryggeriets cafe

– 25 % rabat på køb af øl i bryggeriet og 20% på andre varer

– Premiere på nye bryg og prøvebryg.

– Ingen økonomisk risiko udover anpartens værdi

– Invitation til den årlige generalforsamling på Aarø. (Bryggeriet er vært ved anretning)

– Rabat på ølsmagninger og andre arrangementer Varer sendes overalt i DK, hvis Varer sendes overalt i DK, hvis du ikke kan besøge ”dit” bryggeri så tit.

Du  bestiller således

  • Send mail til aaroebryg@stofanet.dk
  • Husk at oplyse navn, adresse og e mail- adresse, på personen der skal eje anpart/er
  • Overfør beløb mrk. med dit navn & mærk +”FANP”
  • Tegning V/1 anpart kr. 1050,-
  • Tegning V/ 2 anparter kr. 2050,-
  • Tegning V/3 anparter kr. 3050-
  • Tegning af 4 anparter kr. 4050,-
  • nr: 7500 konto nr: 0001411869 – Mobile Pay +417285

    Er du i tvivl , ring 23484890

Alle fordelene for dig som anpartshaver træder i kraft omgående. (Beløb er modtaget) I første omgang udstedes ca. 300 stk. B aktier.

Vi ønsker at udvide ejerkredsen, således vi kan sikre de fremtidige ambitioner for Aarø bryg, hvorfor en kapitaludvidelse gør det muligt, ved egenfinansiering at udvikle produktionen og øge kvaliteten. Netop kvalitet kræver længere lageropbevaring og dermed øget lagerkapacitet ligesom vores besøgsfaciliteter bør udvides. På den møde kan vi sammen med resten af øen, gøres endnu mere attraktive at aflægge et besøg.